Adjustable square feet

Adjustable square feet

AXB מק"ט
עומס סטטי
מקסימום פילוס  הברגה
20/20 72020 100KG 10 M10*25
22/22 72222 100KG 10 M10*25
25/25 72525 150KG 40 M16*60
30/30 73030 300KG 40 M22*60
35/35 73535 300KG 40 M22*60
35/35 73535 300KG 40 M22*60
40/40 74040 300KG 40 M22*60
45/45 74545 300KG 15 M30*30
50/50 75050 300KG 15 M30*30

Order for: Adjustable square feet